Akademija Menadžerskih Veština - Upis u toku!
O programu

Osnovni cilj Akademije Menadžerskih Veština jeste da polaznicima omogući izbalansirane informacije praktičnih i teoretskih saznanja, na način koji je najprihvatljiviji za usvajanje, a koje će im nakon akademije pomoći da svoju poziciju menadžera obavljaju znatno lakše i efikasnije, sa mnogo boljim rezultatima.
Akademija Menadžerskih Veština je namenjena svima onima koji su u svakodnevnom poslovanju upućeni jedni na organizaciju radnih zadataka, vođenje drugih ljudi, projekata i koji preuzimaju odgovornost za rezultate i materijalna sredstva (menadžeri, preduzetnici, rukovodioci, direktori kao i svi oni koji se pripremaju za pomenute pozicije).

Nakon Akademije učesnici će biti u mogućnosti da:

 • Savladaju sve ključne izazove u poslovanju u novim tržišnim okolnostima
 • Unaprede svoje liderske veštine
 • Lakše prepoznaju potencijal kod novih saradnika
 • Preispitaju i unaprede svoj biznis model
 • Da efikasnije privuku nove poslovne prilike i osvoje nova tržišta i nove klijente
 • Uspešno vode projekte
 • Samostalno kreiraju određene standarde i procedure u radu svojih saradnika
 • Povećaju svoj pozitivan uticaj na zaposlene i poslovne partnere
 • Da efikasnije održe fokus na svojim ciljevima i vizijama
 • Olakšaju sebi komunikaciju sa drugim menadžerima u neforamalnom poslovnom okruženju
 • Usvoje dokazane principe uspešnog poslovanja
 • Efikasnije upravljaju finansijama i prepoznaju moguće zamke kako bi ih predupredili
 • Da uspešno pregovaraju interno i eksterno sa ključnim kupcima, klijentima, dobavljačima, zaposlenima...
Namenjena onima koji su u poslovanju upućeni na organizaciju radnih zadataka, vođenje ljudi, projekata i koji preuzimaju odgovornost za rezultate i materijalna sredstva (menadžeri, preduzetnici, rukovodioci, direktori kao i svi oni koji se pripremaju za pomenute pozicije