Logistika-jedna od brzo rastućih oblasti koja zahteva od nas neprestano učenje


Strahinja Lazić je diplomirani inženjer logistike, Direktor u kompaniji Ferdinand Bilstein SEE
i jedan od predavača na Akademiji menadžmenta logistike i organizacije skladišta.

Kako je logistika jedna od brzo rastućih oblasti, koja na dnevnom niovu doživljava promene,  tako i zahteva od nas neprestano učenje.
Predavanja na Akademiji menadžmenta logistike pružaju polazniku detaljan pregled aktivnosti u oblasti logistike, lanca snabdevanja od koncepta do uspostavljanja efikasnih procesa i informacionih tokova, koji za cilj imaju poboljšanje logističkih procesa, prateći globalne promene, kao i trenutne i buduće izazove i pretnje.
Kao polaznik imaćete priliku da učite, otkrivate, analizirate ove oblasti kroz puno primera iz prakse, studije slučaja, diskusije.

Na svojim predavanjima govoriće o logističkim operacijama. Kako pristupiti logističkim operacijama i na koji način ih što bolje sagledati. Koji je značaj zaposlenih i njihov uticaj na logističke operacije. Kakav je uticaj zaliha na LO i posledice neadekvatnog postupanja sa zalihama. Na koji način nadgledati i upravljati LO.
Proces komisioniranja je jedan od najvažnijih segmenata interne logistike, kaže Strahinja. Zato će na akademiji govoriti o metodama kod procesa komisioniranja, neraskidivoj vezi između zaposlenih-prostora-opreme, značaju WMS sistema u skaldišnim sistemima, kao i životnom veku proizvoda i direktnom uticaju na proces komisioniranja.
Još jedna važna tema je outsourcing u logistici i zašto je sve više zastupljen, odnosno ubrzani razvoj e-trgovine i njen uticaj na logistiku.

1. Projektovanje i uspostavljanje logističkih operacija
2. Upravljanje i organizacija transporta
3. Kako efikasno komunicirati sa različitim tipovima klijenata – Veština uticaja
4. Carinske procedure, špedicija i agencijsko poslovanje
5. Lean alati za analizu procesa u skladištu
6. Optimalno uređenje skladišta
7. Proces komisioniranja i interna logistika
8. Uspešni logistički procesi kao posledica efikasnog menadžmenta-menadžerske veštine i alati
9. Upravljanje zalihama
10. Outsourcing logističkih operacija i online trgovina
11. Da li transport može bez ljudi? HR i logistika
12. Kako efikasno voditi ljude? Liderske veštine
13. Polaganje

* šestomesečni program edukacije
* Početak predavanja: April 2022.
* 12 obuka + polaganje
* 5 predavača, stručnjaka iz svojih oblasti
* Obuke se održavaju u Hotelu Mona Plaza, Beograd, jednom mesečno (petak/subota) od 10-16h
* Vrednost akademije: 1.994€-35%=1.296,1 + PDV (mogućnost plaćanja na 8 rata)
* Broj mesta ograničen!

Pošaljite upit za detaljan program:
Biljana Đorđević – Executive Manager
b.djordjevic@drgilbert-centar.com
+381 62 235 913